در آغاز کلاس در مورد مجله Health information & libraries journal صحبت شد که از آن جمله مجلاتی است که می توان برای فرستادن مقاله نامه به سردبیر روی آن حساب کرد و در راستای کلاس می تواند مقالات مرتبطی داشته باشد.

سپس در مورد اصطلاحات submission fee و subscription توضیحاتی داده شد که در مورد اول نویسنده بابت چاپ مقاله در ژورنال باید پول بپردازد اما در مورد دوم افراد بابت اشتراک مجله حق عضویت می پردازند و در بعضی از مجلات جهت بدست آوردن درآمد سیاست روی هر دو مورد می باشد.

درباره اصطلاحاتی نظیر ghost authorship و guest authorship  نیز توضیحاتی توسط استاد ارائه شد. مورد اول در مورد فردی است که در نوشتن مقاله مشارکت می کند ولی در نهایت به هنگام چاپ مقاله از اسامی نویسندگان مقاله حذف می شود. مورد دوم هم به فردی برمی گردد که در نوشتن مقاله مشارکتی نداشته ولی اسمش جزء نویسندگان مقاله می آید.

سپس در مورد شرکتهای دانش بنیان بحث شد که در ابتدای تشکیل دولت در داخل پارکهای علم و فن آوری برای آنها امکانات مکان را فراهم می آورد به مدت 3 و 4 سال و بعد از اینکه شرکت رونق گرفت باید از این جمع جدا شوند و در محلی دیگر برای ادامه فعالیت خود مکانی را تهیه نمایند.

در ادامه کلاس مجدداً توضیحاتی راجع به سایت دانشگاه استنفورد به آدرس www.highwire.org داده شد که قادر به سرچ مقالات در پایگاه اطلاعاتی pubmed هم می باشد.

در مورد سرچ کردن و تعابیر معادل صحبت شد از آن جمله که محقق در حکم ماهیگیر، مقاله معادل ماهی و کلید واژه هایی که جهت جستجو بکار می روند در حکم طعمه ها خواهند بود.

در قسمت پایانی کلاس درباره نرم افزار Endnote توضیحاتی داده شد که 8 کار اصلی به شرح زیر را انجام می دهد:

1-       قلمی است برای نگارش یا ویرایش فیش های کتابداری

2-       قلمی است جهت تولید برگه دان

3-       قلمی است جهت تولید برگه های خام جدید

4-       به عنوان مرورگر در مرور سایتهای حاوی بانک مقالات به محقق کمک می کند.

5-       به عنوان جستجوگر در مرور سایتهای حاوی بانک مقالات به محقق کمک می کند.

6-       برای داشتن خلاصه مقالات از سایتهای حاوی بانکهای اطلاعاتی و save  کردن در کامپیوتر به کار می رود.

7-       جهت جستجو، چینش، گروه بندی کردن و پیوند به اصل مقاله در بانک شخصی به کار می رود.

8-       به عنوان ویرایشگر کمکی در داخل ویرایشگر اصلی (نرم افزار word) وصل شده و قابلیت های جدیدی را جهت رفرنس نویسی ایجاد می کند.