در بخش اول کلاس پیشروی بچه ها در مقالاتشان موسوم به نامه به سردبیر بررسی شد . واینکه کنتورهای وبلاگ کلاس باید تا هفته بعد تکمیل شود از این به بعد در عناوین تاریخ داشته باشیم.

  PICO :

راجه به چهpopulationو

طرح مقاله چیست؟intervation‍،

 گروه comparison شاهد چه كسانی هستند؟،

 نتیجه outcome

در ادامه تهیه پرسشنامه الکترونیکی مورد بحث قرارگرفت که دارای چند نوع سوال می باشد:

Text:پاسخ آن بصورت کلمه یا عبارتی کوتاه می باشد معمولا برای درج نام یا اینچنین متغیرهایی بکار می رود

Paragraph text: برای توضیح و پاسخ طولانی تر بکار میرود.

Multiple choice : که فقط یکی از گزینه های آن قابل انتخاب است و معمولا برای سوالات دو گزینه ای بکار می رود.

Check box: که پاسخگو می تواند در آن چند گزینه را نیز انتخاب کند.

Choose from list : که ÷اسخگو باید از گزینه هایی که نشان داده می شود یکی را انتخاب کند و روشی خوب برای سوال به حساب می آید

Scale:همانطور که از اسمآن پیداست به معنی خط کش می باشد و پاسخگو باید از کم تا زیاد یک گزینه را انتخاب کند.

Grid: زمانیکه تعداد سوالات زیاد باشد از آن استفاده می شود.که پاسخ هایشان مشابه است و یک گزینه باید انتخاب شود.