تعریف دانشknowledge: دانش آن قسمتی از علم استن که ما متوجه آن می شویم و در واقع برداشت ماست.در واقع دانش قسمت درونی علم است.

تعریف علمscience : آن حقیقت وجودی است که ممکن است کسی کشف کند.و در واقع علم قسمت بیرونی است.

بطور مثال اصل دین و فهم انسانها از دین است. که در انسانهای مختلف متفاوت است.

در مطالعات مروری چند مقاله با هم جمع می شوند و یک مقاله مروری را می سازند که سطحش از مقاله های قبلی بالاتر است.در کلاس حاضر باید ذره های اطلاعات یاد گرفته شود که بعد در کلاسهای آینده این ذره ها با هم جمع شوند و یک مقاله یا یک واحد بزرگتر را بسازند. ولی مثلا در پرسشنامه هر یک سوال یک ذره اطلاعاتی است که به تنهایی بکار نمی آید ولی اگر کل سوالات جمع شوند بعد از تحلیل ها می توان از آن یک مقاله استخراج کرد ولی در کلاس دوم  اصل موضوع مورد بحث خود مقاله است.

از ذره های اطلاعاتی می توان مقاله استخراج کرد مثلا از پرونده های بیماران که در بیمارستان پذیرش می شوند. از تشخیص ها و....

نرم افزارهای اکسل و SPSS: این نرم افزارها اگر دقت شود از جهاتی بهم شبیه است.و در مورد اجزایشان توضیحاتی ارائه شد که مقدمه ای است بر بخش DOCUMENT دربدین صورت که اگر در بخش DOCUMENT در Gmail وارد شویم قسمتهایی از شبیه به نرم افزار آفیس مشاهده می کنیم که عبارتند از:document,form,spreadsheet,presentation,drawing,table که تقریبا اعمال نرم افزارآفیس را برای ما انجام می دهند. که می توان در اینجا برای تهیه پرسشنامه الکترونیکی گزینه form را انتخاب کرد و پرسشنامه الکترونیکی تهیه کرد و آن را برای کسانیکه می حواهیم در مطالعه ما شرکت کنند بفرستیم و پاسخ را نیز از طریق ایمیل در یافت کنیم.

در اینجا جای عنوان پرسشنامه، راهنمای پرسشنامه، و سوالات مشخص است که 7 نوع طریقه سوال کردن موجود است.که تهیه یک پرسشنامه الکترونیکی بعنوان تکلیف جلسه بعد مشخص شد. و همچنین یک پرسشنامه بعنوان نمونه نیز نشان داده شد.

البته فرم های اینترنتی ومزایا و معایبی دارند که از مزایای آن می توان به ارزان بودن و راحتی ورود اطلاعات آنها است. و عیب آن نیز این است که همه به اینترنت دسترسی ندارند.

همچنین یک سری ورودی و خروجی های الکترونیکی نیز مطرح شد بهنوان مثال اسکنر و  کی برد ورودی و پرینتر و اسپیکر بعنوان خروجی مطرح می شوند.