استاد: جناب آقای دکتر احمدوند

در این جلسه در مورد انواع مقالات و نحوه ی نگارش نامه به سردبیر بحث شد. از انواع مقالات می توان به 0riginal research  و case report  و review article  و ...اشاره کرد. ارزش original research  به جدید بودن یافته ی آن است که به آن primary study  نیز می گویند، مجلات منتشر کننده ی original researchها ارزش گذاری می شوند.

نوع دیگر مقالات review article  می باشد که خود به سه دسته ی narrative  و bibliographic  و systematic review  تقسیم بندی می شوند. در دسته ی اول که بیشتر مختص افراد صاحب نظر است این افراد مقالات را خوانده و با دانش فردی خود ترکیب کرده و ارزش افزوده ی این مقالات به تیمی بودن و دانش افراد است. در دسته ی دوم فرد توان علمی چندانی ندارد و محتوی مقالات را بررسی می کند و ارزش افزوده ی آن به خاطر جست و جو در بین انواع مقالات است. در دسته ی سوم که مطالعه ثانویه  نیز گفته می شود خیلی مورد استقبال بوده و مبنای سیاستی نیز دارد این ها ارزش افزوده ی بالایی دارند که در آن جست و جو براساس پروتکل مشخصی است، به سؤالات متمرکزی پاسخ می دهند حتی گزینش مقالات هم پروتکل دارد استخراج و سنتز پاسخ سؤال نیز پروتکل دارد.

از دیگر انواع مقالات case report  می باشد که گرایش بالینی ایجاد می کند و case study  که بررسی موردی مثل راه حل نرم افزاری در بیمارستان و اثرات آن است در Editorial  که دیدگاه سردبیری مجله است نوع عمومی آن جهت گیری علمی و اجتماعی دارد ونوع دیگر آن دعوت از صاحب نظران گروه جهت نقد مجله ( مقاله ) است.

Letter to editor   برای نقد یا مطرح کردن ایراد، ابهام، یا افزودن نکته ای به مقاله ای منتشر شده در مقالات قبلی مجله است برای آن بازه ی زمانی و ارتباط با مقالات original  مطرح است. برای این کار سه دیدگاه وجود دارد: 1-از نظر محتوایی مثل نقد بر متدولوژی، شیوه ی ارائه نتایج و بخش های قابل بحث 2- پر رنگ کردن نقاط قوت 3- دیدگاه Expertize  

از نظر فرم نگارش: عنوان متفاوت با مقاله ی اصلی، حجم نگارش 400 تا 500 کلمه، کمتر از 2 الی 3 نویسنده، اجازه به 3 الی 4 رفرنس حدالامکان جدید و رفرنس اول خود مقاله می باشد.

شیوه ی نگارش: پاراگراف اول نقطه ی قوت و ارزش کار نویسنده ی مقاله است در 2-3 پاراگراف بعدی قید نقدها به ترتیب اولویت، در پاراگراف آخر اشاره به نکته ای که آموخته ایم باید از زیاده گویی و پاراگراف طولانی پرهیز کرد

وابستگی سازمانی قید شده در آخر باید قابل پیگیری و شفاف باشد از جمله: مقطع تحصیلی، آدرس کامل، ایمیل و ...

شیوه ی نگارش به انگلیسی: محتویات نوشته را به افراد مسلط به انگلیسی بدهیم تا بخوانند، از غلط تایپی و گرامری پرهیز کنیم.

گروهی از نامه نگاری ها از نامه به سردبیر بالاتر اما به original search  نمی رسند.