نحوه جمع آوری و چاپ مقالات:

تمام مقالات چه از نوع Full paper و چه از نوع نامه به سردبیر Letter to editor توسط نرم افزارهای خاصی در ژورنال ها گرد آوری می شوند.

شرایط مالی ژورنالها نیز به یکی از چهار حالت زیر می باشد:

1.    Submission fee: این نوع از ژورنال ها از طریق در یافت وجه از پژوهش گرانی که تمایل دارند مقاله خود را در ژورنال چاپ کنند منابع مالی خود را تامین می کنند.

2.       Subscription fee: این نوع از ژورنال ها از طریق دریافت حق اشتراک از خوانندگان خود امور مالی خود را مدیریت می کنند.

3.       : Both submission and subscription fee این ژورنال ها از از دو طریق فوق بودجه خود را تامین می کنند.

4.    full free: این ژورنال ها برای نویسندگان و خوانندگان کاملا رایگان هستند. این دسته از ژورنال ها عموما از طریق تبلیغات روی مجله، وابستگی به موسسات دولتی مانند دانشگاه ها و ... اداره می شوند.

در چند دهه گذشته مجلات، مقالات دریافتی را به صورت دستی و بر اساس دستورالعمل های متفاوتی جمع آوری و نگهداری می نموده اند. اما امروزه دیگر به دلیل حجم بالا، اتلاف زمان زیاد، هزینه بالا و بسیاری دلایل دیگر این فرآیند بوسیله نرم افزارها و سیستم های الکترونیکی صورت می گیرد. بر همین اساس مراحل اولیه جمع آوری و چاپ مقالات در ژورنال های مختلف تقریبا یکسان است. این مراحل به ترتیب زیر می باشد:

1.       ارسال مقاله به ژورنال مورد نظر توسط پژوهش گر.

2.    تعیین داور مناسب برای بررسی مقاله.(این فرایند به دو صورت انجام می گیرد؛ یا به وسیله نرم افزارها مخصوص مقاله بر اساس موضوعش دسته بندی می شود و یا بوسیله اساتید هیئت تحریریه مطالعه و داور مناسب برای آن تعیین می گردد.)

3.       مقاله توسط داور مطالعه می شود. داور آنرا یا بصورت کامل رد می کند و یا آنرا کاملا می پذیرد و یا با شروطی آنرا می پذیرد.

4.       اگر دوحالت اول اتفاق افتاد فرآیند فوق دوباره تکرار می گردد و اگر مقاله کاملا پذیرفته شد مقاله در نشریه چاپ و ثبت می شود.

مقالات بعد از چاپ به اصطلاح شناسنامه دار می شوند. مقالات شناسنامه دار توسط نرم افزارهایی که اصطلاحا به آنها Bibliography generation software گفته می شود ثبت و نگهداری می شوند.

البته هر مجله و یا سازمانی فرآخور فعالیت ها و نیازهای خود بایستی نرم افزار خاص خود را تهیه کند. وظیفه تعیین نوع نرم افزار مورد نیاز یک سازمان و همچنین کارکردهای آن نرم افزار به عهده کسانی است که به آنها software analyzers گفته می شود. آنها نیازهای سازمان را بررسی می کنند و در انتخاب نرم افزار مورد نیاز مشاوره می دهند.

هرم دانش:

 

1.        Data پایین ترین و خام ترین سطح دانش است. آن چیزی است که در مورد موضوع مورد نظر گردآوری شده است و هنوز هیچ گونه تحلیلی روی آن صورت نگرفته است.

2.               Information: یک درجه بالا تر از Data است. در واقع طبقه بندی شده اند و بر روی آنها تحلیل های اولیه صورت گرفته است.

3.               Knowledge: بعد از انجام تحلیل های کاربردی و طبقه بندی کامل اطلاعات ایجاد می شود.

4.               Wisdom: بالغ ترین سطح دانش هستند که به تصمیم گیری کمک می کنند.

مجموعه موارد مذکور در هرم دانش Evidence  ها را تشکیل می دهند. Evidenceها به تصمیم گیری مدیران بسیار کمک می کنند. امروزه از این موارد در دسته نرم افزار هایی با عنوان Decision making support systems به کار گرفته می شوند.  این دسته از نرم افزارها در تمام مراحل ارائه خدمات سلامت کاربرد دارد. به طور مثال این نرم افزارها به پزشکان در تشخیص بیماری و تجویز داروی مناسب یاری می رساند. به سیستم های حمایت تصمیم گیری در حرفه پزشکی Clinical Decision Support System CDSS- گفته می شود. این سیستم ها تصمیم گیرندگان را با استفاده از گراف ها و روندهای مختلف در تصمیم گیری یاری می کنند اما در نهایت این خود فرد است که تصمیم نهایی را می گیرد. حتی فرد ممکن است تصمیمی درست بر خلاف نرم افزار بگیرد.