سیستم اطلاعات مدیریت

قسمت 2

سیستم اطلاعات مدیریت سیستمی یکپارچه، رایانه‌ای و کاربر- ماشینی است که اطلاعات لازم برای حمایت از عملیات و تصمیم‌گیری را فراهم می‌کند.اجزاء اصلی این سیستم عبارت‌اند از: (۱) سیستمی یکپارچه برای خدمت به تعداد زیادی کاربر، (۲) سیستمی رایانه‌ای که تعدادی نرم‌افزار اطلاعاتی را از طریق یک پایگاه اطلاعات به هم ربط داده (۳) رابط کاربر- ماشین که به جستجوهای فوری و موقتی پاسخ داده (۴) ارائه اطلاعات به تمام سطوح مدیریتی و (۵) پشتیبانی از عملیات و تصمیم‌گیری  .

ابعاد سیستم‌های اطلاعاتی شامل مدیریت، سازمان و تکنولوژی می‌باشد.

مدیریت  

یک مدیر باید با توجه به شرایط و موقعیت‌های متفاوت محیطی تصمیم گیری کند با چالشها روبه رو گردد کارمندان وکارگران مختلف را در واحدها وسمت‌های مختلف به کار وادارد. برای رسیدن به اهداف سازمان برنامه ریزی کند و با تخصیص مناسب منابع و نیروی انسانی به رسیدن به این اهداف کمک نماید.

سازمان  

سیستم‌های اطلاعاتی یک بعد مهم از سازمان هستند. کارکردهای اصلی سازمان عبارتند از فروش و بازاریابی، ساخت و تولید، امور مالی و حسابداری و منابع انسانی است.

تکنولوژی  

تکنولوژی شامل فناوری‌های اطلاعات، پردازش، ذخیره سازی و ارتباطات می‌باشد.

. منبع  

  1. Davis, G. B., and Olson, M.H. ۱۹۸۵. Management Information system: Conceptual, foundations, structure, and development. ۲nd ed. New York: Mc Graw-Hill
  2. Awad, E. M. ۱۹۸۸. Management Information System: Concept, structure, and applications. Califonia: The Benjamin Cummings

علیرضا یوسفی

alirezyusefi@yahoo.com

09173126342