تئوری HIS

قسمت 1

در عصر حاضر اکثر علوم، وابستگی خود را به
IT احساس می کنند. علم پزشکی نیز از این قانون مستثنی نیست . این دو رشته کاملا از یکدیگر جدا هستند و باید به گونه ای آنها را به یکدیگر پیوند داد. مدیریت تکنولوژی به عنوان یک علم میان رشته ای نقش پیوند دهنده را ایفا می کند. در مقاله حاضر تلاش بر این است که ابتدا با ادبیات تله مدیسین و his آشنا شویم و سپس به کاربردها و مشکلات بر سر راه این دانش بپردازیم.درنهایت تحقیقی در راستای آسیب شناسی انتقال این دانش انجام گرفته است که امیدوارم گام مناسبی برای ادامه دهندگان راه باشد .
در تعریف عبارت اختصاری
his با دو تعبیر مواجه می شویم .برخی آنرا مخفف Health information system می دانند که به معنای "سیستم اطلاعات سلامت " است و برخی دیگر آن را Hospital Information System که به معنای" سیستم اطلاعات بیمارستانی " است می دانند. حال اگر بخواهیم تعریفی جامع تر را در نظر بگیریم همان تعبیر اول پذیرفنتی است.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران  تاریخ : 14   شهریور   1386  شاخه : فن آوری اطلاعات

علی رضا یوسفی
alirezyusefi@yahoo.com
09173126342