در این جلسه که توسط دکتر احمدوند ارائه گردید ، ابتدا مروری بر انواع مقالات شد . بدین ترتیب که مقالات بطور کلی به سه دسته قابل تقسیم اند :

   (مقالات مروری) review articles -1

(مقالات پژوهشی اصیل) original articles -2

case - report 3-

مقالات مروری خود به سه دسته تقسیم می شوند :

   narrative -1

از فرد شناخته شده ای دعوت می شود ( یا فرد با تصمیم خود ) راجع به موضوع خاصی مقاله ای را ریویو کند . ( بیان دادن ) .

bibliography -2

در این  نوع از مقالات مروری فرد تسلط زیادی بر مطلب مورد  نظر ندارد بلکه چند مقاله را در مورد موضوعی جمع آوری و بیان می کند .

systematic -3

مقالات مروری سیستماتیک از جمله مقالات ثانویه و پراستفاده می باشد . در این نوع مقالات روش و متد کاملا مشخص و تعیین شده است همچنین پروسه انتخاب نمونه دارای پروتکل می باشد . و   معمولا سوالات تمرکز شده ای ( متمرکز ) پاسخ می دهد.

یکی دیگر از انواع مقالات  Editorial می باشد که قابل تقسیم به دو نوع است :

الف ) دیدگاه تحلیلی سردبیر مجله

ب ) نسبت به مقاله خاصی درمجله ، از فرد صاحب نظر در گروه سردبیری خواسته می شود ، دیدگاه خود را راجع به آن بیان کند.

»letter to the editor«   

برای نقد یا مطرح کردن ایراد ، ابهام یا افزودن نکته ای در رابطه با یک مقاله که در شماره های مقاله قبلی منتشر شده است ، مورد استفاده قرار می گیرد .

زوایه های جهت گیری در این موارد می تواند الف) نقد ب) نقاط مثبت ، باشد .

نقد شامل : 1- اشکالات موجود در متدلوژی ( روش انجام مطالعه ) 2- شیوه ارائه نتایج (مثلا عدم ارائه فاصله اطمینان ) 3 - بخش های مرتبط با بحث .

در فرم نگارش این نامه ها یایستی نکاتی رعایت شود :

1- حجم نگارش بین 500 تا 600 کلمه

2- تعداد نویسندگان حدکثر تا 3 نفر (ایده ال 1نفر)

3- 3الی 4 رفرنس داشته باشد که اولین آنها ، معمولا ، مقاله ای است که مورد نقد قرار می گیرد .

4- پاراگراف اول بایستی به نقاط قوت و مثبت مقاله بپردازد .

5- خطاب نامه بایست به سردبیر باشد .

6- توصیه می شود 2 تا 3 نقدی که به مقاله وارد است بصورت اولویت بندی شده باشد .

7- در پارگراف آخر آنچه از مقاله دریافت شده است ، آورده می شود .

8- در نهایت بایستی وابستگی سازمانی فرد پژوهشگر ذکر شود .

در شیوه نگارش به زبان انگلیسی بایست مقاله را بعد از آماده کردن در اختیار چند نفر از افراد خبره و آشنا به زبان انگلیسی قرار داد تا از صحت کامل آن اطمینان حاصل گردد .( بویژه باید مقاله ما از هر گونه غلط تایپی و گرامری عاری باشد )  .