در جلسه ی دوم استاد بعد از مرور مطالب جلسه ی قبل در مورد ایمیل گروهی، مزایا و برتری های آن نسبت به ایمیل فردی

صحبت کردند. و بعد نحوه ی درست کردن ایمیل گروهی و چگونگی پذیرش اعضا و همچنین عضو شدن در ایمیل آن ها توضیح

داده شد  برای این کار باید از ایمیل فردی خود وارد شویم و از از استارت ایمیل گروهی شروع کنیم.

در ایمیل های گروهی بر خلاف ایمیل فردی می توان همزمان به چند نفر ایمیل داد، در این ایمیل می توان فایل هایی را با اعضا

ی گروه به اشتراک گذاشت، در ایمیل فردی خواه نا خواه فرد دریافت کننده، ایمیل را دریافت می کند اما در ایمیل گروهی می

توان از دریافت ایمیل انصراف داد این ایمیل مزایای خاصی نسبت به ایمیل فردی دارد

در ادامه در مورد سخت افزار، نرم افزار و مغز افزار کامپیوتر و نیز تقسیم بندی نرم افزارها با توجه به سطح دسترسی، نوع نرم

افزار و .... به نرم افزار سیستم عامل ( مرتبط با سخت افزار ) و نرم افزار کاربردی ( مرتبط با مغز ) و .... صحبت شد.

همچنین در مورد ژورنال های علمی ونحوه ی عضو شدن در آن ها بحث شد که باید در چند ژورنال داخلی و خارجی عضو شویم.

سیستم الکترونیک کتابخانه دانشگاه و جست وجو در مرورگرهای ثبت شده در آن بررسی شد، به عنوان سایت مرتبط جهت

جست وجوی علمی و مقالات معتبر سایت pubmed معرفی گردید و راههای جست وجو در این سایت و این که مقالات تخصصی

پزشکی چگونه استخراج شود بیان گردید.