در این جلسه ایتدا خلاصه ای از مطالب جلسات گذشته ذکر شد :

بخش اول

معرفی سیستم های اطلاعاتی

سیستم های اطلاعاتی از سه بخش : سخت افزار ، نرم افزار و مغزافزار تشکیل شده است.

   نرم افزار ها :

نرم افزارها بطور کلی یه دوسته مهم قابل تقسیم می باشند :

1-       نرم افزارهای سیستم عامل

2-       نرم افزارهای کاربردی ( مانند power point )

نرم افزارها را میتوان به سبک دیگری تقسیم بندی کرد شامل :

1-       Graphic base

2-       Dose base

سخت افزار :

سخت افزارها در مقایسه با نرم افزار ها و مغزافزار ملموس تر می باشند .

و در نهایت مغزافزار که  ،فکر  انسان ها ، می باشد .

انواع سواد :

الف ) سواد کامپیوتری ( computer literacy  ) : فردی که کار کردن با کامپیوتر را بداند و قادر یه استفاده از آن باشد که مینیمم این سواد دانستن مهارت های مربوط به ICDL ( مهارت های هفت گانه ) می باشد البنه به جز مهارت هفتم ، که کار با اینترنت می باشد .

ب ) سواد اطلاعاتی ( information literacy ) : که شامل توانایی کار با اینترنت می باشد .

بخش دوم

ابتدا کارکرد نظام سلامت ( تولید منابع ، تولیت ، تامین مالی ، ارائه خدمات ) مرور شد و سپس توضیحاتی راجع به Telemedicine بیان شد .

Telemedicine ، ارائه خدمات پزشکی با استفاده از سیستم الکترونیک می باشد. سیستم های اطلاعاتی در هر چهار حوزه نطام سلامت مورد استفاده قرار می گیرند .که کار کردن با این سیستم ها در حوزه نظام سلامت management information system  یا information system  گفته می شود .

در ادامه طریقه ارسال نامه به سردبیر و جستجو در پایگاه های اطلاعاتی موجود در diglib دانشگاه توضیحاتی ارائه گرذید .

Information science and library system : به علم آشنایی با نحوه جست جو در پایگاه های  اطلاعاتی و جستجو در چکیده و fulltext  مقالات گفته می شود .

Impact factor: شاخصی برای ارزشیابی مجله ، که نشان دهنده میزان ارجاع به یک مقاله می باشد.

و در انتهای جلسه توضیحاتی در مورد pubmed ارائه گردید .برای جستجو در pubmed  به جای سرج عادی  از MeSH استفاده می کنیم که  در آن نتیجه جست و جو مرتبط تر خواهد شد .