ابتدا خلاصه ای از جلسات پیش گفته شد که به صورت زیر می باشد:

اجزاء سیتم های اطلا عاتی:

-سخت افزار

-نرم افزار

-مغز افزار

انواع نرم افزار:

-سیستم عامل

-نرم افزار کاربردی

Utility software-

انواع سواد:

-سواد کامپیو تری)مثال:توانایی در مهارتهای 6 گانهICDL (

-سواد اطلاعاتی

حوزه های فعالیت سیتم های اطلاعاتی در بخش بهداشت:

-تولید منابع

-ارائه خدمات

-حاکمیت و تولیت

-تأمین مالی

اطلاعاتی در زمینه نامه به سر دبیر:

نوعی از مقالات می باشد.

2نوع رفرنس دارد:

-رفرنس مقاله مورد نظر

-مقالاتی که جهت تأیید،تکذیب و تکمیل مقاله استفاده می شود.

در پاراگراف اول نامه موضوع مورد نظر را می نویسیم و در پاراگراف های بعدی به تأیید،تکذیب وتکمیل می پردازیم.

از 400 تا 1000 واژه می تواند باشد.

نامه به سردبیر بهتر است به مجلاتی ارسال شود امکان پذیرش نامه از طرف کشور ما در آن بیشتر بوده ودر حد امکان سعی شود IFبالاتری داشته باشد.

برای مثال TMJیکی از ژورنال هایی می باشد که امکان پذیرش نامه به سردبیر در آن وجود دارد.

در ادامه در مورد جستجوی پیشرفته در PUBMEDصحبت شد:

برای مثال کار با MESHکه مخفف MEDICAK SUBJECT HEADINGمد باشد صحبت شد.

ترکـیب عـبارات(جستجوی مرکـب) در MeSH

در اینگـونه جستجو بدین صورت عـمل می کنیم که,در صفحه ی اول PubMed از منوی منابع MeSH DataBase  را انتخاب می کنیم و اولین کلمه را جستجو می کنیم,در اینجا کلمه ی

مورد نظر  را جستجو می کنیم.در صفحه ای که نمایش داده می شود این کـلمه بعـنوان اولـیـن یافته ی شما می باشد , بنابرایـن ایـن کلمه همان عـبارت MeSh شما است. ابتـدا عـبارت را تیک  می زنیم و سپس با استفاده از send to عـبارت را به با عملگـر and  به search box می فرستیم

بعد بر روی clear کلیک می کنیم و عـبارت اول را پاک می کـنیم و عـبارت دوم را که در اینجا جستجو می کنیم,اولیـن یافته برای ایـن کـلمه همان عـبارت MeSH آن است  .

این عـبارت را نیز تیک می زنیم و با استفاده از یک عـملگـر به serach box می فرستیم و سپس برای انجام این جستجوی مرکب روی دکمه ی Search PubMed   کلیک می کنیم و به این صورت جستجو را در مورد موضوع مورد نظر اختصاصی می کنیم.

اگر در جستجوی اول (كلمه مورد نظر ابتدایی) روی خود کـلمه که به رنگ آبی است کـلیک کنید صفحه ای باز  می شود که حاوی اطلاعات مربوط به کلمه است که 3 بخش دارد:

·         تعریف : تعـریف کلمه در این قسمت وجود دارد.

·         Subheadings: با استفاده از این بخش می توانید جستجوی خود را اختصاصی و کلمه ی خود را در یک زمینه ی خاص جستجو کنید.

·         Etery Terms : دراین قسمت کـلمات دیگری که با مفهوم مشابه وجود دارد و در مقالات نیز استفاده می شود نوشته شده اند.( کلمه ی MeSH رایج ترین کلمه است که بعنوان کلمه ی پذیرفه شده برای ایـن مفهـوم می باشد)

·         MeSH Tree : یک نمودار درختی است که شامل مجموعه ای از سـر فصل ها می باشد , در این نمودار سر فصل ها از کل به جز می باشد و کلمه ی مورد جستجوی شما با رنگ دیگری مشخص شده است.

در مورد جستجوی پیشرفته كمی صحبت شد.

در پایان در مورد  web of scienceصحبت شد.