در ابتدای جلسه  استاد سیستم های اطلاعاتی  را توضیح دادند که شامل سه قسمت سخت افزار، نرم افزار و مغزافزار(انسان) می باشد ونرم افزارها به دو دسته عمده تقسیم می شود نرم افزارهای سیستم عامل ونرم افزارهای کاربردی (مانند word) ودر یک تقسیم بندی دیگر نرم افزارها شامل graphic base و dose base می باشد. سخت افزارها در مقایسه با نرم افزارها و مغزافزارها قابل لمس ترند مغزافزارها که همان فکر انسانهاست قابل مشاهده ولمس نیستند مثلا یک بچه عقب مانده ذهنی نمی تواند با کامپیوتر کاری انجام بدهد وجزو سیستم محسوب نمی شود.

دو تا سواد داریم سواد کامپیوتری (computer literacy) :کسی که کار باکامپیوتر را بداند دارای این سواد می باشد وحداقل یا کف این سواد دانستن مهارتهای هفت گانه(ICDL) به جز مهارت هفتم که کار با اینترنت می باشد شامل می باشد. ودومی سواد اطلاعاتی (information literacy) : مهارت کار با اینترنت شامل این سواد می باشد. وبعداز آن خلاصه ای از دو جلسه قبل مرور شد و چهار تا کارکرد نظام سلامت توضیح داده شد وارائه خدمات پزشکی با استفاده از سیستم الکترونیک را Telemedicine می گویند.وسیستمهای اطلاعاتی در هر4تا حوزه مورد استفاده قرار می گیرد. وکار کردن با سیستمهای اطلاعاتی در هر4تا حوزه کارکرد نظام سلامت را information system یا management information system می گویند واستفاده از تکنیک دانلود و جستجوی خلاصه و فول تکست مقالات که یک نوع کار سیستم های اطلاعاتی  است را information system and library system گویند واین کلاس برای ما دانشجویان اقتصاد بهداشت کلاس information system می باشد. ودرادامه نحوه نوشتن نامه به سردبیر توضیح داده شد وبعد سایت کتابخانه الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی تهران معرفی وتوضیح شد ودر مورد جستجوی مقالات در pubmed وبا استفاده از Mesh که تمام مقالات مرتبط با کلید واژه را میتوانیم پیدا کنیم توضیحاتی داده شد.