طریقه ساخت گروه های ایمیلی:

مثال:ساخت yahoogroup

1)ابتدا وارد میل خود می شوید و  در میل خود یاهوگروپ را جستجو می کنید.

2)سپس وارد groups.yahoo.comشوید.

3)بر روی start your groupکلیک کنید.

4) categoryمورد نظر خود را انتخاب کنید.

5)سپس وارد school and education می شویم،بعد وارد coursesمی شویم،سپس وارد college and university می شویم.

6)بر روی دکمه place my group hereکلیک کنید.

7)اطلاعات سایتتان را وارد نمایید.

فیلد1:نام کروه خود را وارد کنید.

فیلد2:نام گروه یاهوی  خود را وارد کنید.

فیلد3:توضیح مختصری راجع به سایت خود بدهید.

سپس روی دکمه continueکلیک کنید.

9)کد امنیتی را وارد کنید و سپس بر روی continueکلیک کنید.

10)بر روی customize your groupکلیک کنید.

11)بر روی get startedکلیک کنید.شما می توانید بسیاری از مواردی را که مد نظر خودتان است را در این ایتم پیاده نمایید.

12)در نهایت finishرا می زنیم.

حال شما می توانید با کلیک بر روی گزینهgo to groupوارد گروه خودتان شوید.

در گروه مورد نظر شما دارنده تاج آبی می باشید زیرا مؤسس کروه می باشید.

مزایای yahoogroup:

-می توانید اطلاعات مورد نظر خود را به تمامی اعضایی که عضو گروه شما می باشند بفرستید حتی اگر تعداد این افراد زیاد باشدواین فعالیتی می باشد که از طریق میل فردی امکان پذیر نمی باشد.

-یاهو در صورت عدم تمایل یکی از افراد از دریافت میل از طرف شما به شما اخطاری نخواهد داد بلکه به فرد مورد نظر راهکار خروج از گروه را می دهد.

-آرشیو گروه های ایمیلی منابع خوبی برای دستیابی به اطلاعات خوب می باشد.

-1 آدرس را حفظ کرده واز طریق آن می توانیم اطلاعات مرد نظر را به چندین نفر بفرستیم بدون آنکه مجبور به حفظ آدرس میل تمام آنها باشیم.

-برای در اختیار قرار دادن فایل مورد نظر از طریق فایل اقدام کرده و فایل مورد نظر را آپلود کرده و اعضای دیگر آنرا دانلود می کنند.

و چندین مورد دیگر...............

برای عضویت در گروههای دیکر:

بعد از عضو وارد شدن در میل خود در یاهو نام گروه کلاس را می زنیم،بعد از آن نام گروه مورد نظر را وارد می کنیم ،سپس اینتر را می زنیم،سپس بر روی گزینه joint this group را میزنیم.

به محضی که این گزینه را می زنیم یک میل برای گروه مقابل می آید که آیا می خواهید گروه مورد نظر در گروه شما عضو شود.میتوان آن را تایید را رد کنید.

در pending تعداد افرادی که که درخواست داده اند و هنوز از طرف ما تایید نشده اند وجود دارد.

یکی از گزینه هایی که در گروپ داریم postمی باشد که میتوان با کلیک بر روی آن مطلب مورد نظر خودمان را sendکنیم.با کلیک بر روی این گزینه صفحه ای باز می شود تا ما فعالیت مورد نظر خودمان را انجام دهیم.

فیلد های خالی این صفحه برای ورودی داده ها می باشند،باپر کردن آنها وبه محظ سند کردن آن عملیاتی بر روی داده ها ورودی صورت می گیرد و آنها را به خروخی تبدیل می کند که این خروجی همان گزارش مورد نظر می باشد.

در ادامه به وبلاگ کلاس وارد شدیم که HIS90.MIHANBLOG.COM می بلشد وارد شدیم و کمی در مورد موضوعاتی که میتوان در زمینه آنها اطلاعات جمع آوری کرد و به عنوان کار اضافه به فعالیتها اضافه نمود صحبت شد.

انواع نرم افزارها:

1-مبتنی بر وب

2-مبتنی بر یک کامپیوتر یا بر یک شبکه مشخص

انواع سطح دسترسی:

1-READ(دانش جویان و استادان پس از ثبت نهایی نمرات)

2-WRITE(استادان)

انواع نرم افزار:

1-نرم افزارهای سیستم عامل

2-نرم افزارهای کاربردی

3-نرم افزارهای یوتیلیتی(برای تکمیل عیوب دو نرم افزار ابتدایی می باشد)

ورود به PUBMEDو طریقه SEARCHدر آن:

روش اول:

1)ورود به کتابخانه دانشگاه و ورود به PubMed

2)سرچ pubmed.comدر موتور سرچ

در این سایت میتوان هم خلاصه مقالات را بدست آورد هم متن کامل آن.برای سرچ در این صفحه روش های خاصی وجود دارد،برای مثال استفاده از meshکه با استفاده از آن می توان مطلب مورد بررسی را ریز کرده و و به موضوع مورد نظرمان برسیم.

2 سیستم اطلاعات کتابداری یا کتابخانه ای:

1)library information system

2)data base management system