بخش اول :

« تعریف مفاهیم »

مدیریت  : فرایتدی برای حل مسائل مربوط به تامین اهداف سازمان ، به نحوه مطلوب ، با استفاده از منابع محدود در یک محیط در حال تغییر.( با وظایف برنامه ریزی ، سازماندهی ، رهبری و کنترل ) .

سیستم های اطلاعاتی : ابتدا تعریف سیستم ، سیستم مجموعه ای از چند چیز یا چند جز، است که یک کل را تشکیل می دهد . سیستم های اطلاعاتی به طرق گوناگونی طبقه بندی می شوند :

1-       یک روش تقسیم سیستم های اطلاعاتی به سه بخش الف) سخت افزار ب) نرم افزار  ج) مغزافزار می باشد .

2-       طبقه بندی دیگر عبارت است از سیستم های اطلاعاتی دستی ( کاغذی ) و دیگری کامپیوتری .

3-       و طبقه بندی دیگر براساس ابزارهای ورودی ، ابزارهای پردازش ، و ابزارهای خروجی می باشد .

بهداشت و درمان :

بهداشت علم و فن پیشگری از بیماری ها ، افزایش طول عمر ، آموزش بهداشت فردی به اشخاص و ارائه خدمات پزشکی جهت رفع نیازمندی های مردم و تامین وسایل زندگی به نحوی که افراد زندگی مطلوبی داشته باشند.

پیشگری داری سه سطح می باشد :1- پیشگیری اولیه : از وقوع بیماری جلوگیری می شود . 2 – پیشگری ثانویه: از ایجاد عوارض بیماری جلوگیری می شود .( بیماریهایی که می توانند صد درصد به نقطه صفر برگردد) 3 –پیشگیری ثالثیه : از تبدیل عوارض بیماری به معلولیت خودداری می شود .( بیماریهایی مثل سرطان ، چاقی ، هپاتیت ).

وظایف سیستم های بهداشت و درمان : الف ) تولید منابع ب) ارائه خدمات ج) تولیت و حاکمیت د) تولید پول .

بخش دوم :

« ایجاد وبلاگ »

ابتدا به  www.mihanblog.com  مراجعه کرده و از پنجره سمت راست ، کلید ثبت نام را کلیک  می کنیم سپس با وارد کردن کارکترهای خواسته شده وبلاگ ما ایجاد خواهد شد .حال از قسمت سمت راست با کلیک بر روی موضوع ( قسمت ایجاد موضوع ) ، مطلب ( قسمت ارسال مطلب ) می توانیم مطالب خود را در وبلاگمان اضافه کنیم .

همچنین در صورت داشتن چندین موضوع می توانیم با استفاده از قسمت « طبقه بندی » موضوعات خود را طبقه بندی کنیم . برای افزودن کاربرجدید به وبلاگمان از بخش « کاربران » ابتدا دعوتنامه یی را به شخص مورد نظر ارسال می کنیم و درصورت تایید وی ، به وبلاگ ما ، اضافه خواهد شد .

www.persyusefi.mihanblog.com